Apie mane

samsung aisteeeeEsu Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja Aistė Ignatavičienė. Šį tinklapį pradėjau kurti 2015 metais. Tinklapis skirtas teikti mokiniams informaciją apie namų darbus, klasės darbus, papildomą medžiagą, nuorodas į kitus tinklapius.

Žinios vertingos tiek, kiek jomis daliniesi!

Anglų filosofas Fransis Beikonas (1561-1626) yra pasakęs – “Žinios yra jėga”. Tačiau senoji klasikinė paradigma dabar turėtų būti formuluojama taip – “Dalinimasis žiniomis yra jėga”. Tai nėra veiksmas, judantis tik viena kryptimi. Dalinimasis žiniomis, tai sinerginis procesas – tu gauni daugiau, nei atiduodi. Taip kuriamas mokymo(si) procesas.

Dalinimasis žiniomis, tai ne tas pats, kas dviese pasidalinti pyragą per pusę. Tai labiau panašu į pokalbį, į kurį kiekvienas atsineša po gabalėlį pyrago, o išeina su dar didesniu. Dalinimasis žiniomis, tai ne vien dalybos, tai darbas kartu, abipusė pagalba ir bendradarbiavimas.

Kiekvienas žmogus gyvenime negali prasilenkti su matematika, ji yra reikalinga visur. Įvairūs gyvenimiški pavyzdžiai mums tai akivaizdžiai rodo. Pažvelgę į šį nuostabų paveikslą mes nenumanome kiek jame gali būti matematikos. Pažiūrėjus į burę galime sakyti jog tai, yra matematika. Galima apskaičiuoti burės plotį, ilgį, aukštį. Pasitelkus visas galimybes mes pasakytumėme labai daug. Burė neapsieitų be valties taip pat kaip matematika be skaičių.

Pažvelkit į horizontą ir pakelkit akis truputį aukščiau virš jo. Kai kas mato saulę, o kažkas tiesiog tik kvailai išreikštą geltoną spalvą. Taip pat ir matematikoje atsakymas gali būti apytikslis arba labai tikslus, ir tai turi priklausyti nuo autoriaus.

Matematika – tai žavesys ir tiesa.

Paaiškinti, ką padarė žymiausi matematikai, nėra taip paprasta kaip sudėti 2+2. Nobelio premija neskiriama matematikams – ir tuo, atseit, kaltas meilės romanas. Nobelio žmona turėjo meilužį, švedų matematiką Gosta Magnus Mittag-Leffler, ir Nobelis pabijojo, kad jam gali atitekti prizas, – ir visiems laikams matematikus paliko “už borto”. Tai nėra tiesa, nes Alfredas Nobelis niekada nebuvo vedęs ir buvo vienišius.

Matematika daugelį baugina, nes parodo jų matematinį neišprusimą. Ir taip pat kažkur giliai suvokia, kad, iš esmės, matematika valdo pasaulį.